САМООЦІНЮВАННЯ 2021-2022

Накази
Про створення робочої моніторингової групи

Про створення робочої моніторингової групи

Про здійснення самооцінювання в закладі освіти

Про здійснення самооцінювання в закладі освіти

Про проведення комплексного самооцінювання якості освітньої діяльності в закладі освіти за чотирма напрямками у 2021/2022 навчальному році

Про проведення комплексного самооцінювання якості освітньої діяльності в закладі освіти за чотирма напрямками у 2021/2022 навчальному роціПро дистанційне навчання

Результати внутрішнього моніторингового дослідження
«Організація дистанційної освіти у школі»

Згідно з річним планом роботи школи та з метою дослідження організації дистанційної освіти в навчальному закладі протягом листопада 2021 року проведено шкільне моніторингове дослідження «Організація дистанційної освіти у школі».

Для досягнення мети були поставлені завдання, які передбачали аналіз досліджуваної проблеми, розробку інструментарію, проведення моніторингового дослідження, обробку й узагальнення отриманих результатів, надання рекомендацій щодо організації дистанційної освіти.

Практична цінність проведеного анкетування полягає в тому, що було виявлено ряд проблем в організації дистанційного навчання:

 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення деяких учасників навчального процесу;
 • перевантаження учнів домашніми завданнями;
 • невміння учнів та батьків раціонально розподіляти свій час;
 • велике морально-психологічне навантаження на вчителів та інших учасників навчального процесу.

Але, анкетування показало, що вчителі  можуть:

 • ефективно будувати процес педагогічної взаємодії;
 • впроваджувати в навчальний процес принципи педагогіки довіри;
 • застосовувати різноманітні прийоми та інструменти для формування сприятливого освітнього середовища;
 • обирати стратегії педагогічного спілкування.

Висновки та рекомендації:

Вчителям було рекомендовано:

 • дотримуватися норм законодавства щодо дистанційного навчання;
 • використовувати в своїй практиці більше освітніх онлайн ресурсів;
 • дотримуватися санітарних правил і норм щодо вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позаурочний час (домашніх завдань);
 • використовувати доступні засоби комунікації для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу до мережі інтернет або технічних засобів навчання тощо).

Працевлаштування

Правила і принципи академічної доброчесності

Результати внутрішнього моніторингового дослідження
«Правила і принципи академічної доброчесності»

Згідно з річним планом закладу освіти та з метою дослідження компетентності з питання академічної доброчесності вчителями школи в освітньому закладі протягом  грудня  2021 року проведено шкільне моніторингове дослідження «Правила і принципи академічної доброчесності».

Для досягнення мети були поставлені завдання, які передбачали аналіз досліджуваної проблеми, розробку інструментарію, проведення моніторингового дослідження, обробку й узагальнення отриманих результатів, надання рекомендацій щодо запровадження змін в освітньому процесі.

Теоретичний інструментарій включає в себе анкету для вчителів, мета якої було формування та розуміння основних принципів академічної доброчесності, та для учнів, яка була спрямована на виявлення рівня обізнаності поняття «академічна доброчесність».

Програмою дослідження передбачалося анкетування вчителів, учнів 8 – 11 класів. Опитування здійснювалося на основі сервісу Диск Google за допомогою інструменту форми Google. Респондентам пропонувалося заповнити анонімну анкету за посиланням.

Дослідження серед учнів показало, що:

 • 85,8 % знають, що таке «академічна доброчесність»;
 • 74,2 % вважають ,що в нашому навчальному закладі діє положення про академічну доброчесність;
 • 77,4% відповіли, що вчителі знижують оцінки за списування;
 • 49,7 % визнали, що не будуть вдаватися до обману, щоб отримати гарну оцінку;
 • 77,4% вважає, що давати списувати це означає допомагати товаришу;
 • 72,9% вважають, що не вказати посилання на джерело інформації не допустимо;
 • 76,1% будуть скаржитися у випадку, якщо впізнають текст своєї конкурсної роботи в роботі іншого учня, який став призером конкурсу;
 • 75,5% вважають, що підняти свій авторитет можна, якщо постійно давати списувати товаришу;
 • 24,5% визнали, що користуються посібником ГДЗ заради покращення оцінки;
 • 34,2% просили вчителя підвищити оцінку після оцінювання їхньої роботи.

Дослідження серед учителів показало, що:

 • 98% знають, що таке «академічна доброчесність»;
 • 82% ознайомлені з проявами академічної доброчесності;
 • 60% вважає, що є доречним перевіряти роботи здобувачів освіти на наявність запозичень;
 • 88% ознайомленні з нормативно-правовою базою академічної доброчесності;
 • 14 % вважають себе жертвою недоброчесних колег по відношенню до їх наукової праці;
 • 92% давали згоду дотримуватися принципів академічної доброчесності;
 • 82% відповіли, що у школі активно проводяться заходи щодо процедури дотримання принципів академічної доброчесності;
 • 94% знайомі із поняттям «плагіат» та пов’язаними з ним можливими ризиками;
 • 100% вважають , що дотримуватись принципів академічної доброчесності повинні ісі учасники освітнього процесу;
 • 86% вважають , що батьки можуть підштовхувати учнів до порушення принципів академічної доброчесності
 • 100% вважають, що дотримання академічної доброчесності потенційно вигідно.

Висновки та рекомендації

Вчителям  рекомендовано:

– дотримуватись  норм законодавства про авторське право і суміжні права;
– надавати достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;
– контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;
– об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів освіти; дотримуватись єдиних критеріїв виставлення тематичних , семестрових і річних  оцінок.
– класним керівникам провести класні години на тему «Академічна доброчесність – шлях до успіху».


Про відвідування

Про якість викладання

  Відповідно до річного плану роботи школи та з метою дослідження рівня знань учнів закладу, з 15 по 17 червня 2022 року адміністрацією закладу проведено моніторинг якості викладання навчальних предметів за  2021/2022 навчальний рік. Моніторингом були охоплені 26 навчальних предметів, що викладаються у 5-11 класах.

  У порівнянні з І семестром якісний показник з української мови, української літератури , правознавства, інформатики  знизився на 1 %, з англійської мови, зарубіжної літератури, трудового навчання підвищився на 1%, з геометрії, образотворчого мистецтва підвищився на 2%, з німецької мови, ділової англійської мови, основ здоров’я, всесвітньої історії та історії України підвищився на 4%, з природознавства – на 5%, з хімії та фізики – на 7%, з біології – на 8%, з алгебри – на 11%, математики – на 13%, з географії – на 14 %, з інших предметів залишився незмінним. Навченість зросла на 6% з математики, на 8% з природознавства, на 9% з географії. З інформатики середній бал знизився на 0,04 бали.

Рекомендовано:
1.Якість викладання навчальних предметів у  2021/2022 навчального року визнати на достатньому рівні.      
2.Вчителям школи:
2.1. Ознайомитись із результатами моніторингу навчальних предметів за 2021/2022 навчальний рік на шкільному сайті
2.2. Опрацювати з учнями, повторно, вимоги програм, правила, процедури, критерії оцінювання.
2.3. Проводити дистанційну індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програму на початковому рівні       в канікулярний час, із погодженням з батьками.
2.4. Використовувати під час проведення занять сучасні форми, методи роботи, інструменти оцінювання. 
2.5. Ознайомити батьків, учнів із результатами моніторингу в батьківських та учнівських чатах.   
3.Адміністрації школи :
3.1. Проаналізувати результати моніторингу на серпневій нараді.
3.2.Врахувати результати моніторингу при плануванні роботи на 2022/2023 навчальний рік.                                                                                                   


Забезпечення в школі безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу

Результати внутрішнього моніторингового дослідження
«Забезпечення в школі безпечного освітнього середовища»

Висновки та рекомендації

    Згідно з річним планом роботи  з 06 до 09 червня 2022 року в закладі був проведений моніторинг безпечного освітнього середовища за трьома напрямками: комфортні і безпечні умови навчання та праці; освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації; інклюзивний, розвивальний та мотивуючий до навчання освітній простір.

     Програмою дослідження передбачалося анкетування вчителів школи, учнів 8-11 класів та батьків учнів 4,9-11 класів. Опитування здійснювалося на основі сервісу Диск Google за допомогою інструменту форми Google. Респондентам пропонувалося заповнити анонімну анкету за посиланням. Загалом участь в опитуванні взяло 209 респондентів, з них: 51 вчитель , 161 учнів та 149 батьків .

Учасники освітнього процесу оцінили рівень абсолютної більшості усіх компонентів зазначених напрямків як “достатній”, а деяких як “високий”.

У зв’язку з вищезазначеними результатами моніторингу рекомендовано:

 • Спланувати проведення робіт щодо облаштування приміщень закладу освіти та пришкільної  території з метою створення безпечних та комфортних умов перебування здобувачів освіти в закладі протягом навчального року до 31.08.2022р.
 • Спланувати проведення робіт по створенню динамічного освітнього середовища у кабінетах , де будуть навчатися учні  5 класів (НУШ) до 01.09.22р.
 • Організувати проведення семінарів-практикумів, тренінгів для всіх учасників освітнього процесу з питань забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці в закладі освіти.
 • Практичному психологу , соціальному педагогу , класним керівникам забезпечити проведення заходів для учасників освітнього процесу щодо реалізації їх права на безпечне та комфортне освітнє середовище  та  запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі, протягом 2022-2023 навчального року.
 • У 2022-2023 н.р.  провести   моніторинг   “Булінг та його прояви
 • У 2022-2023 н.р забезпечити проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на семестр) ефективності виконання плану заходів протидії булінгу та внесення (за потреби) до нього змін. Стан виконання проаналізувати на педагогічній раді
 • Організувати, відповідно до вимог чинного законодавства, проведення навчань/інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, домедичної допомоги, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, з метою забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці, протягом наступного навчального року.
 • Залучати членів учнівського самоврядування до  прийняття рішень  щодо змін в організації освітнього середовища.

Результати анкети для вчителів, батьків та учнів – Внутрішня система забезпечення якості освіти

Звіт про результати самооцінювання