САМООЦІНЮВАННЯ 2022-2023

Накази
Про створення робочої моніторингової групи

 

Про підсумки моніторингу організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

 

Про підсумки моніторингу якості викладання навчальних предметів за ІІ семестр та 2022/2023

 


Про дистанційне навчання


Про відвідування

 


Про якість викладання

 


Забезпечення в школі безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу

Результати внутрішнього моніторингового дослідження
«Забезпечення в школі безпечного освітнього середовища»

Висновки та рекомендації

    Згідно з річним планом роботи  з 06 до 09 червня 2022 року в закладі був проведений моніторинг безпечного освітнього середовища за трьома напрямками: комфортні і безпечні умови навчання та праці; освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації; інклюзивний, розвивальний та мотивуючий до навчання освітній простір.

     Програмою дослідження передбачалося анкетування вчителів школи, учнів 8-11 класів та батьків учнів 4,9-11 класів. Опитування здійснювалося на основі сервісу Диск Google за допомогою інструменту форми Google. Респондентам пропонувалося заповнити анонімну анкету за посиланням. Загалом участь в опитуванні взяло 209 респондентів, з них: 51 вчитель, 161 учнів та 149 батьків.

Учасники освітнього процесу оцінили рівень абсолютної більшості усіх компонентів зазначених напрямків як “достатній”, а деяких як “високий”.

У зв’язку з вищезазначеними результатами моніторингу рекомендовано:

  • Спланувати проведення робіт щодо облаштування приміщень закладу освіти та пришкільної  території з метою створення безпечних та комфортних умов перебування здобувачів освіти в закладі протягом навчального року до 31.08.2022р.
  • Спланувати проведення робіт по створенню динамічного освітнього середовища у кабінетах, де будуть навчатися учні  5 класів (НУШ) до 01.09.22р.
  • Організувати проведення семінарів-практикумів, тренінгів для всіх учасників освітнього процесу з питань забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці в закладі освіти.
  • Практичному психологу, соціальному педагогу, класним керівникам забезпечити проведення заходів для учасників освітнього процесу щодо реалізації їх права на безпечне та комфортне освітнє середовище  та  запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі, протягом 2022-2023 навчального року.
  • У 2022-2023 н.р.  провести   моніторинг   “Булінг та його прояви
  • У 2022-2023 н.р забезпечити проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на семестр) ефективності виконання плану заходів протидії булінгу та внесення (за потреби) до нього змін. Стан виконання проаналізувати на педагогічній раді
  • Організувати, відповідно до вимог чинного законодавства, проведення навчань/інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, домедичної допомоги, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, з метою забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці, протягом наступного навчального року.
  • Залучати членів учнівського самоврядування до  прийняття рішень  щодо змін в організації освітнього середовища.

 


Саморефлексія SELFIE


Напрями самооцінювання
НАПРЯМ 3. “Педагогічна діяльність”
  

Результати самооцінювання за напрямом “Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти”

 

Звіт про результати самооцінювання за напрямом “Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти”

 

Рекомендації щодо вдосконалення діяльності освітнього закладу за результатами самооцінювання

 

НАПРЯМ 4. “Управлінські процеси”